Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

VELKOMMEN TIL GRINDSTED PRIVATSKOLE

Grindsted Privatskole er en dynamisk og moderne skole, hvor udvikling og nytænkning går hånd i hånd med høj faglighed og traditioner. 

FAGLIG OG PERSONLIG UDVIKLING I SAMARBEJDE MED FORÆLDRE.

 

GLIMT FRA UNDERVISNINGEN

GP vægter fællesskab mellem store og små

 • 27-02-2015
  13:00-15:00
  Møde i klasseteam 7 8 9 · 7.A · 8.A · 9.A
  1
 • 27-02-2015
  16:30-23:55
  Overnatning 7. klasse · 7.A
  1
 • Betina Bremer Jørgensen den 22-02-2015  NYT FRA BESTYRELSEN

   

  Bestyrelsen på GP ønskede på infomødet, der var ang. skolepengestigning, at det var tydeligt for alle, at man fremover ville regulere skolepengene til skoleårets start. Dette for at alle ved hvad udgiften er et år frem. Det ville i så fald betyde en regulering til 1. august 2015.

  Vi har i bestyrelsen dog valgt, at lade være med dette i år. Grunden til at vi kan lade være med at regulere er, at der er støt stigende elevtilgang. Der er også godt styr på skolens økonomi, efter sidste skolepengestigningen.  Så skolepengene forbliver altså uændret i skoleåret 2015-2016.

  Dog forventer vi en mindre pristalsstigning på IPad delen. De 100 kr alle betaler nu (indregnet i skolepengene) dækker den leasingaftale og forsikring, der er nu. Men da vi skal have ny leasingaftale inden årets udgang, er det uvist om udgiften kan holdes på det niveau det er nu. Skolen og Bestyrelsen gør alt hvad vi kan for, at få så gode betingelser som muligt. Under alle omstændigheder er det et mindre beløb pr. IPad.

   

   

  Grindsted Privatskole har forskellige retningslinjer for Bestyrelsens medlemmer og skolens medarbejdere. Disse bliver, som en naturlig del af bestyrelsens arbejde, løbende evalueret og opdateret.

  Sidst var det ”Politik overfor håndværkere og leverandører”. Denne kan ses på skolens hjemmeside.

  En af grundene til at den er nyevalueret er, at GP jo gerne skal have en form for musikbygning  i så nær fremtid som muligt. 

   

  Forældresamarbejdsgruppen har evalueret legegrupperne. Ved evalueringen blev det besluttet, at det er en obligatorisk del af det at gå i børnehaveklasse på GP. Det blev også besluttet, at det fremover er frivilligt i 1.kl. 

  HUSK  at hvis dette udløser spørgsmål blandt forældrene , er bestyrelsen og skolen altid åben for en dialog - så tag fat i os!

   

  Bestyrelsen på GP.

 • Betina Bremer Jørgensen den 17-02-2015


  SYSTEMOPDATERING TORSDAG DEN 26. FEBRUAR
  ForældreIntra, PersonaleIntra og ElevIntra ervære utilgængelige i tidsrummet 17-20 torsdag den 26. febrau. Husk derfor at hente de informationer, I kan have brug for inden da (ugeplaner, lektier osv.).