Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 

 

VELKOMMEN TIL GRINDSTED PRIVATSKOLE

Grindsted Privatskole er en dynamisk og moderne skole, hvor udvikling og nytænkning går hånd i hånd med høj faglighed og traditioner. 

Skolens kerneværdier er UDVIKLING - HØJ FAGLIGHED - OMSORG OG NÆRVÆR.

 • ikon
  Annette Lundgaard den 30-07-2014
  Overvejer I skoleskift til Grindsted Privatskole?
  Tag kontakt til os (tlf: 2016 0922) for at høre mere om skolen og om der skulle være ledige pladser på årgangen. Vi indskriver hele året, dog kun frem til d. 4. september for elever til 9. klasse.
  Læs nedenfor, hvad Folkeskolereformen kommer til at betyde for skolegang på Grindsted Privatskole.

  Med venlig hilsen
  Annette Lundgaard
   
 • ikon
  Trine Persson den 18-06-2014
  Støtteforeningen ønsker alle en god sommer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 4. September 2014. Her er der Høstfest i børnehaven og på skolen. Vi håber på at se rigtig mange. 

  Hilsen Støtteforeninge
 • Betina Bremer Jørgensen den 08-04-2014


  Hvad betyder skolereformen på Privatskolen.

  Hvad betyder folkeskolereformen for Grindsted Privatskole? Som fri grundskole er lovens tekst, at vi skal ”stå mål med”. Denne formulering giver os nogle frihedsgrader til at fortolke og forvalte lovens tekst, men også et ansvar for at leve fuldt og helt op til den.

  Vi har mulighed for at tilpasse og udvikle i forhold til både form og indhold. Vores fokus vil fortsat være, at den enkelte elev skal trives og lære mest muligt. Trivsel og læring er det vigtigste, vi som skole kan sikre den enkelte. Vi vil fortsat kunne justere og tilpasse skoledagen og undervisningen i forhold til en verden, der konstant forandrer sig og dermed stiller nye krav til læring.

  For fase 1 (indskolingen) betyder det bl.a., at vi vil koble skole og fritidsordning sammen, så der bliver en større sammenhæng mellem trivsel og læring. SFO bliver fremover en integreret del af indskolingen og en del af skoletilbuddet her. Det giver mulighed for at eleverne både får tid til at lære, være og lege sammen, og at vi også kan tilbyde andet end det, vi gør i dag. Lærere og skolepædagoger får - udover en traditionelt fagopdelt undervisning – tid sammen med børnene, hvor kreative og praktiske aktiviteter kobles sammen med det, eleverne arbejder med fagligt. Det vil dermed også kunne mærkes på en skoledag, der bliver lidt længere, end den er i dag. Mandag til torsdag bliver skoledagens længde 8-15 og fredag 8-13. Der er mulighed for at tilkøbe fritidsordning morgen og eftermiddag, og her vil pasningen foregå i Børnehuset Lindetræet, som også huser skolens børnehaveafdeling. 

  For vores fase 2 (4.-9. kl) har skoledagen samme længde, og her vil der være et  øget fokus på det faglige indhold. Samtidig vil der være en stor fleksibilitet i skemaet, så fag kan vægtes forskelligt hen over året. Vi vil fortsat have fagdage, hvor der er tid og plads til fordybelse og der vil være flere tværgående temaer i løbet af året, hvor der er specifikke faglige og personlige mål. Et øget fokus på mere bevægelse i undervisningen, dannelsesfag i 7.-9. klasse og science i 5. og 6 er nogle af de nye tiltag.


  Annette Lundgaard
  Skoleleder
   
   
 • 06-08-2014
  08:00-11:30
  Møde i klasseteam 4 5 6 · 5.A · 6.A · 4.A
  1

GLIMT FRA UNDERVISNINGEN