Faktuelle oplysninger

Antal elever

 
Oplysninger om skolens klasser findes her:  
Elevtal
 

Gennemsnitlig klassekvotient

 

Forældrebestyrelsen har besluttet, at klassekvotienterne fastsættes efter klassens aktuelle sammensætning og trivsel. 

Den vejledende klassekvotient varierer derfor mellem 18-22 elever, og det er ledelsen, der i samråd med klasseteamet vurderer, om der er mulighed for at indskrive en elev. 

I kan til enhver tid kontakte skolen, hvis I overvejer at indskrive jeres barn. Vi tilbyder en uforpligtende samtale, hvor I kan se skolen og høre om vores profil og værdier. 

 

 

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 
 

Antal elever pr. pc

IPads til alle på GP

 
Vi har 1:1 it løsning på Grindsted Privatskole, hvor alle elever fra bh.kl til og med 9. klasse har deres egen iPad som arbejdsredskab.
 
Derudover har skolen 40 bærbare pcere, som står til rådighed i undervisningen. Dog er det primært eleverne fra 5. klasse og opefter som anvender pc i undervisningen, hvilket ændrer det gennemsnitlige antal til 2 elever pr. pc.
 
 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:

 
  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-08-2015:  14